Antalya Web Tasarım,Lara Web Tasarım,Lara Web Yazılım,Yazılım Hizmetleri,Web Tasarımı , Web Programlama , Grafik Tasarımı , CSS Tasarımlar , İçerik Yönetim Sistemleri,Yönetim panel tasarımları ve Yazılımları .

Giriş Formu

Dernek Tüzüğü Yazdır E-Posta
Yazar Kerim Demirel   

               

REBOLU CİVİLKÖY VE YALI KÖYLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA                                      DAYANİŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ.

 

MADDE 1- DERNEĞİN ADI: Tirebolu, Civil köy ve Yalı köyleri sosyal yardımlaşma, dayanışma ve kültür derneği. DERNEĞİN MERKEZİ: İstanbul’dur. DERNEĞİN ADRESİ: İstanbul.

MADDE-2.DERNEĞİN AMACI.

Tirebolu ilçesine bağlı Civil ve Yalı köyleri arasında sosyal, kültürel, ekonomik yardımlaşma ve dayanışma sağlamak. Adı geçen köylerin kalkındırılması ve güzelleştirilmesi için çalışmalar yapmak. Köylerde köye ait olan mal ve arazilerin Köy muhtarlarıyla birlikte köy yararına kullanımını sağlamak ve korumak. Köyün deniz sahilinin korunmasını ve deniz sahilinden köylülerin yararlanmasını sağlamak. Balıkçılığı geliştirmek balıkçılık yapan köylülerimizi bilgilendirmek, balıkçı teknelerine barınak yeri sağlamak. Turizmimi geliştirmek, turizm amaçlı tesisler açmak, açılmasına katkı sağlamak. İlçemizde ve civar ilçelere eğitim için gelen öğrencilere yurt ve kalacak yer temin etmek. Tamamı denizci olan köy halkımızın gemi adamları özlük haklarının korunması, gemi adamı yeterlilikleriyle ilgili bilgilendirilmesini sağlamak. Köylüleri tarım konusunda bilgilendirmek ürettiği ürünün iç ve dış piyasada tanıtım ve satışını yapmalarına yardımcı olmak. Halkın güvenliğini tehlikeye sokabilecek ve Çevreye kötü etkisi olduğunu düşündüğü ve tespit ettiği durumlarda kamu yararını gözetmek, ilgili makamlarla irtibata geçmek. Köylülerimiz arasında Manevi bağları geliştirmek, yaşatmak, sürdürmek. Dernek faaliyetlerini duyurmak ve üyelerini çağımızın gelişmelerinden haberdar etmek, bilgilendirmek için dergi ve gazete çıkarmak. Amaçlarını gerçekleştirmek için Yurt genelinde mahalli, mülki ve merkezi idare ile görüşmek, sorunlarını iletmek, çözüm önerileri sunmak ve aramak.

MADDE 3-DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER.

3-1)-Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak sosyal aktiviteler yapabilmek için lokal açmak, taşınır taşınmaz mallar edinmek.

3-2)-Üyelerini bir araya getirerek tanışmalarını sağlamak.

3-3)-Köylülerden yardıma muhtaç olanlara yardımda bulunmak, borç para vermek.

3-4)-Okumaya istekli, başarılı öğrencilere destek ve takviye kurslar açmak, burslar vermek, özel okullar kurmak, yurtlar açmak ihtiyaçlarını imkânlar ölçüsünde karşılamak.

3-5)-Sosyal-kültürel çalışmalar, seminerler, toplantılar, konferanslar, gezi ve geceler düzenlemek folklor, müzik, spor vb ekipler oluşturmak, bu amaçla yemekli yemeksiz toplantılar, çaylar düzenlemek. Gazete ve dergi çıkarmak.

3-6)-Bilimsel çalışmalar yapmak. Gemi adamı üyelerinin bilinçlenmesini sağlamak, mesleki kurslar açmak, gemi adamları özlük haklarını geliştirmek, ilgili makamlarla iletişime geçerek gelişmeleri an be an üyelerine duyurmak. Gemi adamları özlük hakları ve çalışma koşullarının dünya standardına getirilmesi için muhataplarıyla ve ilgili bakanlıkla görüşmeler yapmak. Çözüm önerileri sunmak bu amaçlı komisyon kurmak, kurulu komisyona katılmak.

3-7)-Aynı amaç doğrultusunda çalışan diğer kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek.

3-8)-Civil ve Yalı köylerinde turizmi geliştirmek için köye ait yapıların turizm amaçlı olarak köylülerin yararına tahsis etmek. Köy sahilinde köylünün ve dışarıdan denize girmek ve turisttik amaçlı gelen misafirler için güvenli plaj yapmak, Plaj için gelen misafirlerin mal güvenliği açısından pansiyon ve oto park yapmak ve işletmek. Köylülerin ve yörenin milli tarım ürünü olan fındık ürününün iç ve dış pazarlarda satılması için birlik

Kurmak. Amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak. Dayanıklı tüketim ve gıda maddelerini toptan alarak üyelerinin sağlığa uygun, kaliteli ve toptan alışverişin getirdiği imkânlarından yararlanmasını sağlamak.

MADDE 4-DERNEĞİN KURUCULARI. Dernek kurucuları TC. Uyruklu adı soyadı ve adresleri yazılı kişilerdir. KURUCULARIN.

Adı soyadı. Naim ÇİMEN baba adı, Mehmet. Doğ. Yeri tar. Tirebolu 25/05/1953.Nüfusa bağ. ol. yer. Giresun/Tirebolu.Tabiiyeti TC. Mesleği Memur. Adresi. Dönme dolap sok. lale apt. no 14/18 Üsk/İst.

Adı soyadı. Hasan KABACA baba adı Miktat Doğ. Yer. Tar.

Tirebolu 28/12/1951.Nüfusa bağ.olduğu il Giresun / Tirebolu.Tabiyeti TC. Mesleği Serbest. Adresi Acıbadem palmiye sok.kardelen ap. 17/4.Kadıköy İst.

Adı soy adı. Hüseyin BEŞLİ. Baba adı Ömer. Doğ.Yeri Tar.10/03/1952.Nüfusa kayıtlı olduğu il. Giresun /Tirebolu.Tabiyeti TC. Mesleği Serbest. Adresi.Zincirli kuyu cad.no 56.B.D10 Kasımpaşa İst.

Adı soyadı. Haydar BAYRAK. Baba Adı. HALİL. Doğ. Yer. Tari.TİREBOLU 22/12/1952.Nüfusa Bağlı olduğu il.Giresun Tirebolu.Tabiyeti TC. Mesleği. Serbest. Adresi. Sahraicedit cami Sok.Kalpak oğlu Ap.11/6 Kadıköy İst.

Adı Soyadı.Halil İbrahim KABACA. Baba Adı Necati.Doğ. Yer. Tar.Tirebolu 20/11/1959. Nüfusa bağlı olduğu il. Giresun Tirebolu.Tabiyeti TC. Mesleği. Serbest. Adresi.Ayçiçeyi sok. no 5/1 Küplüce İst.

Adı Soyadı. Nurfan KARTAL. Bada Adı İbrahim. Doğ. Yer. D.Tar. 21/08/1965. Nüfusa bağlı olduğu il. Giresun Tirebolu. Tabiyeti. TC. Mesleği.Serbest. Adresi .2.Çavuş başı Cad. fidan Sok Genç ap.32/4.Ümraniye İst.

Adı Soyadı .Necdet ORUÇ. Baba Adı Ferhat. Doğ. Yer. D.Tar. Tirebolu 01/03/1963. Nüfusa bağlı olduğu il. Giresun Tirebolu. Tabiyeti TC. Mesleği. Serbest. Adresi. Şimşek sitesi.B 4 Blok. D 19 Kanlıca İst.

MADDE 5-ÜYELİK.

5a-1)-ASİL ÜYE: Derneğe Asil Üye olabilmek için

5a-2)-18-Yaşını bitirmiş olmak

5a-3)-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

5a-4)-Affa uğramış olsalar bile ağır hapis cezasına veya teksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına mahkûm olmamış olmak.

5a-5)- Yüz kızartıcı suçlardan veya kanununlar la kurulması yasaklanan dernekleri kurmak ve idare etmek suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymemiş olmak

B)-FAHRİ ÜYE. Derneğe yardım amacıyla, ayni ve nakdi yardımda bulunanlara,10 yıl süre il yönetim kurulu üyeliği yapanlara yönetim kurulu kararıyla dernekçe düzenlenmiş onur belgesi verilir ve bu kimseler Fahri üye olarak kaydedilir. Ayrıca derneğe hizmeti geçenlere yönetim kurulu fahri üyelik payesi verebilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılır ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir defter tutulur.

MADDE 6-DERNEĞE ÜYELİK ŞART VE ŞEKİLLERİ. Derneğe üye olmak isteyenler, dernek tüzüğünde ve yönetmeliklerde yazılı amacı benimsediğini bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getireceğini belli bir yıllık aidat ödemeyi yükümlendiğini belirten üyelik formunu imzalayarak yönetim kuruluna başvururlar. Yönetim kurulu isteği inceleyerek. en geç otuz gün içinde karara bağlar ve neticesini bir yazı ile talepte Bulunana bildirir. Üyeliği kabul edilenler dernek içi faaliyetlerde eşit haklara sahiptir.

MADDE 7-ÜYE AİDATI. Üyeler giriş ücreti olarak yönetim kurulunun belirleyeceği miktarı ve yıllık aidat olarak 60 (altmış)Türk lirası olmak kaydıyla ödentide bulunurlar. Yıllık aidat bir defada veya aylık olarak ödenir.

MADDE 8-ÜYELİKTEN ÇIKMA. Dileyen üye dernekten ayrılabilir. Zorla üye tutulmaz. İstifası Derneğe ait bulunan zimmeti ile vekâletlerin alınması sonunda yönetim kurulu kararı ile kabul edilir.

MADDE 9-ÜYELİKTEN ÇIKARILMA.

9-1)-Derneğin amaçlarına aykırı davranışta bulunanlar.

9-2)-Derneklere üye olma hakkını kaybedenler.

9-3)-Aidatlarını yönetim kurulunca saptanan sürede ödemeyenler, yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılırlar. Çıkarma kararını öğrenen ya da kendisine yapılan tebligat ile karardan haberi olan üye ilk genel kurul toplantısında, bu karara itiraz edebilir. İtiraz üzerine genel kurulun vereceği karar kesindir.

MADDE 10- DERNEĞİN ORGANLARI

10-1) Genel Kurul,

10-2) Yönetim Kurulu,

10-3) Denetleme Kurulu.

MADDE 11-GENEL KURUL.

Genel kurul, Genel kurula katılma hakkını kazanmış dernek üyelerinden oluşur.2 yılda bir (iki) MART Ayında olağan, yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde ve dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel kurulu toplantıya yönetim kurulu çağırır. Genel kurul toplantılarına katılma hakkının kazanılabilmesi için, üyenin içinde bulunulan kongre yılı dâhil, hiçbir yıldan aidat borcunun olmaması şarttır.

MADDE 12-GENEL KURULR ÇAĞRI YÖNTEMLERİ.

Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir. Dernek yönetim kurulu genel kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve bu tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere duyuruda bulunulur.Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar.seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.Genel kurula katılacak üyeler,en az (15) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi,saati,yeri ve gündemi dernek merkezinde üyelerin görebileceği bir yerde yazıyla,e-mail ve toplu mesaj duyuru yapmak suretiyle toplantıya çağrılır.İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak toplantıya katılan üye sayısı yönetim kuruluile denetleme kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Genel kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

MADDE 13-TOPLANTI YETER SAYISI. Genel kurul, toplantı hakkını kazanmış üyelerin, yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa,ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 14-TOPLANTININ YAPILIŞ ŞEKLİGenel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.Üye oyunu bizzat kullana bilir üyeler toplantı yerine,yönetim kurulunca hazırlanan listedeki adları karşısına imza koyarak girerler.Yeter sayı sağlanmış ise,durum bir

tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı yada görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.Açılıştan sonra bir başkan bir başkan vekili ve iki divan katibi seçilmek suretiyle divan kurulu oluşturulur.toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ve başkan yardımcısı ile imzalarlar. Toplantıda yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin, onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim kuruluna teslim edilir.

MADDE 15-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ. Aşağıda yazılı hususlar, Genel kurulca görüşülerek karara bağlanır.

15-1)-Dernek organlarının seçimi. 15-2)-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

15-3)-Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası.

15-4)-Taslak bütçenin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabulü.

15-5)-Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcutlardan ihtiyaç fazlasının satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

15-6)-Mevzuatta ve bu tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası.

MADDE 16- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ.

Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulu iki (2) yıllık süre için seçilmiş yedi (7) Asil yedi (7)Yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde

sırasıyla yedek üyeden göreve çağrılır. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse genel kurul kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 17-GÖREV BÖLÜMÜ. Yönetim kurulu aralarında bir başkan, bir başkan vekili, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip bir teşkilatlanma sekreteri üye seçmek suretiyle görev bölümü yapar. Yönetim kurulu lokal amirini seçer.

MADDE 18-TOPLANMA ZAMANI. Yönetim kurulu, en az ayda bir toplanır. Toplantılar daha sık aralıklarla yapıla bilir.Üst üste üç toplantıya özürsüz olarak katılmayan üye,istifa etmiş sayılır.Yerine en fazla oy almış yedek üye çağrılır.

MADDE 19- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ.

19-1)-Yönetim Kurulu, derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak ve dernek tüzüğü ile mevzuatın kendisine verdiği işlemleri yapmak ve yetkilerini kullanmak görevlerini ifa eder.

19-2)- Yönetim kurulu derneğin amaçlarını gerçekleştirmesi için uygun ve gerekli gördüğü takdirde Dernekte çalıştırmak üzere işçi alır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden komisyonlar kurar komisyonlar yönetim kuruluna karşı sorumludur.

19-3)-Başkanın görevleri. Derneği bütün resmi dairelerde ve üçüncü şahıslara karşı Dernek Başkanı temsil eder. Derneğe karşı veya Dernekçe açılan davalarda Dernek Başkanı davacı veya davalı olarak bizzat veya temsilen bulunur.
Göreceği lüzum üzerine yönetim kurulunu toplantıya davet eder.(Bu daveti yönetim kurulu ekseriyetinde yapabilir.)Makbuzları imza eder.

Başkan, bu yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına verebilir. Başkanın bulunmadığı toplantıya başkan vekili Başkanlık eder.

19-4)-Başkan vekilinin görevleri. Başkanın bulunmadığı zamanlarda aynı görevi ifa eder

19-5)-Genel sekreterin görevleri. Derneğin her türlü yazışmalarını yönlendirip yönetir.

19-6)-Muhasibin görevleri. Kendisine tevdi edilmiş örnekler içinde dernek gelir ve giderlerini kaydeder. Her toplantıdan evvel yönetim kuruluna hesap özeti verir. Harcamalar için yönetim kuruluna karar aldırır. Dernek gelirlerinin ihtiyaçtan fazlasını Dernek adına bankaya yatırır.

19-7)Teşkilatlanma sekreterinin görevleri. Derneğin üye kayıt işlemlerini yapar Üye envanteri çıkarmak ve üyelik arşivi düzenlemek. derneğin  amaçlarını üyelere anlatmak.

19-8)-Lokal amirinin görevleri. Dernek demir başlarının tespiti ile yıpranan eşyaların kayıtlarını kararla sildirerek yenilemek için teklif yapar. Zimmetindeki demirbaş ile lokalin sevk ve idaresinden mesul olur. Lokal talimatının sınırları içinde gereğini yapar. Kütüphane kurar, sergiler tertip ederek gayeye hizmet eder.

MADDE 20-DENETLEME KURULU.

Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden az olmamak ve 2 yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca gizli yada açık oyla seçilir. Bu kurul dernek çalışmalarının tüzük ve mevzuat hükümlerine yürütülüp yürütülmediğini altı aylık aralıklarla denetler. Neticelerini yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula bir rapor halinde sunar.

MADDE 21-TEMSİLCİLİK. Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilemezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

MADDE 22-ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ.

Genel kurulca, yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâh adresleri bir yazı ile İstanbul Valiliği İstanbul il dernekler Müdürlüğü’ne bildirilir.

MADDE 23-DERNEĞİN İÇ DENETİMİ. Belirtilen amacın gerçekleştirilmesiyle ilişkin olarak belirlenmiş organların yan kuruluşların görevlilerinin, görevlerinin yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eş yürütümü bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya koyulan programın en iyi biçimde gerçekleşmesi ve ayrıca dernek gelirinin toplanmasında giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim yollar üzerinde kurallar konulması, etkinlik, özellikleri, sosyal yardımlar ve benzerleri gibi ilişkin konularda uzman elemanlar raporlarına dayanılarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi, bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm konuların çözümü için genel kurul kararından geçmek suretiyle yönetmelikler ve önergeler yayınlamak biçimi ile sağlanır.

MADDE 24-DERNEĞİN GELİRLERİ.

24-1)Denekte yapılan yayınlar ve balo, eğlence, piyango, konser, müsamere, kermes, spor müsabakaları oyun, seyahat, kamp ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

24-2)Dernek mal ve varlığından elde edilen gelirler ve kar payları. Üyelerin, yardım sever vatandaşların ve müesseslerin ayni ve nakdi bağış yardımları.

24-3)Eğitim ve öğretim kurumu, dershane, kurs, yurt vb. işletmeleri açmak ve işletmek sureti ile elde edilen gelirler. Şartlı ya da şartsız vasiyetlerden gelen gelirler.

24-4)İktisadi, ticari ve sanayi işletmeler ve ortaklıklar kurularak elde edilecek gelirler.

MADDE-25.GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ.

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından

Düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından

derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 26-DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİDernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 27-DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço

esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Kayıt Usulü Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

27-1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

27-2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

27-3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

27-4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

27-5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

27-6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Defterlerin Tasdiki; Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE.28-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ.

Tüzük değişikliği genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 katılımı ile toplanır. Dernek tüzüğü genel kurula katılan üyelerin (2/3)oy çoğunluğunun kararı ile değiştirilir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 29-DERNEĞİN FESHİ.

Dernek genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshine karar verebilmek için, tüzüğe göre, genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üç de ikisinin bulunması gereklidir. İlk toplantıda çoğunluk elde edilmediği takdirde ikinci

toplantıda çoğunluk aranmaz. Derneğin feshi halinde, mal varlığı genel kurul tarafından belirlenen yer verilir.

MADDE 30-FEDERESYON DERNEK amacının Gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak ve ya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kuracağı tesisleri kurmak

MADDE 31-Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda, Türk medeni kanunu ve dernekler kanunu hükümleri uygulanır.