Antalya Web Tasarım,Lara Web Tasarım,Lara Web Yazılım,Yazılım Hizmetleri,Web Tasarımı , Web Programlama , Grafik Tasarımı , CSS Tasarımlar , İçerik Yönetim Sistemleri,Yönetim panel tasarımları ve Yazılımları .

Giriş Formu

Anket

Syndicate

Arsamızı kimseye kaptırmayız
Yazar recep   
Yalıköylüler Okulunu İstiyor  Yalıköylüler, köylerine ait arsanın ticari amaçlı özel okul yapılacak gerekçesi ile köylülerin ve köy ihtiyar heyetinin iradesi dışında özel bir müteşebbise verilmemesi için mücadele veriyorlar.

 

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Tirebolu Civil Yalı Köy Derneği Başkanı ve Tirebolu Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Recep Karakoç konuyla ilgili şöyle dedi; “Yalıköy 1978 yılında Civil Köyünden ayrılarak kurulmuştur. Tapu kayıtlarında yerin Civil Köyü üzerine görünse de köylerin ayrılmasıyla Yalıköy’e geçmiştir. Yalıköy 3 pafta 10 parselde bulunan kullanım hakkı Yalıköylü dedelerimiz tarafından okul yapılması amacıyla Milli Egitim Müdürlüğüne tahsis edilen ve köy tüzel kişiliğine ait arsanın ve üzerinde bulunan metruk okul binasının Dönüşüm Programı Dershaneler ve Kiralama hakkı kapsamında ticari amaçla köy dışından bir müteşebbise kiralanmaya verilmek istendiğini Giresun Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün  27/06/2018 tarih ve 11089731 sayılı yazısı ile anlaşılmıştır.

 

Tüm bu işlemler yapılırken etik kurallar hiçe  sayılarak maalesef Köy muhtarlığına ve köy ihtiyar heyetine her hangi bir bilgi dahi verilmemiştir. Geçtiğimiz günlerde bir şahsın arsa üzerinde gezindiği köylüler tarafından görülmüş, tanınmayan şahsa "Hayırdır bey efendi birine mi bakıyorsunuz?" diye sorulduğunda, hayır bu arsayı 49 yıllığına kiraladım da öylesine bir kontrol ediyorum dediği, köy ileri geleninin de "nasıl olur burası köyün tapulu malı siz burayı kimden, nasıl aldınız? Bu durumdan muhtar haberdar mı? Köy ihtiyar heyetinin bilgisi var mı?" demesi üzerine, tanınmayan şahsın "ne muhtarı hemşerim ben Ankara’dan işi bitirdim" dediği de iddia edilmektedir. Adı geçen arsanın coğrafi yerinin cezbedici olduğu, günümüz şartlarındaki maddi değerinin ise iki milyon liraya yakın olduğu ise civarda satılan emsal arsalardan anlaşılmaktadır.

 Karakoç şöyle isteklerini şöyle açıkladı; Sayın Cumhurbaşkanımızın basın yoluyla yaptığı “muhtarlık binaları olmayan köylerde taşımalı eğitimden dolayı boş olan binalarını muhtarlık binası için tahsis edeceğiz” açıklaması  ile   bu yöndeki mevzuatlar ve diğer emsal uygulamaları da göz önüne alarak  Yalıköy, Kabacalı Mahallesi 3 pafta 10 parselde kayıtlı, tapusu Yalıköy tüzel kişiliğine ait arsa ve binanın köy konağı, köy meydanı (köy muhtarlık binası) olarak köy halkının sosyal, kültür, eğitim ve sağlık alanlarındaki bilgi, beceri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Köy Muhtarlığı tüzel kişiliğine tahsis edilmesini istiyoruz.

Atalarımızın yadigarı olan, üzerinde 50 ye yakın 50 -60 yaşında çam ağacının bulunan, dedelerimizin, babalarımızın ve analarımızın hatırasına sahip çıkmak için duyarlı tüm halkımızın desteğini beliyoruz. İlgili makamlardan gerekli izinlerin alınarak tarih ve saati daha sonra belirleyerek Tirebolu Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapacağımız basın açıklamasında siz değerli hemşerilerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Giresun kamuoyuna saygıyla arz ederiz” dedi.

Yorum yok
 
Bunların beline silahı kim verdi?
Yazar recep   
Bunların beline silahı kim veriyor?
Geçtiğimiz aylarda bir zabıta amirinin, zabıta erini sokak ortasında yanına çağırıp insan onur, haysiyet ve şerefini ayaklar altına alarak dünyanın gözü önünde tokatlayarak baymasının travması hafızalarımızdan silinmeden bu sefer bir yenisine Sözde polis memurları tarafından şahit olduk. 
04.02.2018 Günü Televizyonların Ana haber bültenlerine düşen, dört polisin girdiği bir lokantada, kendilerinin siparişlerini almaya gelen garsonun kulağını çekmesi daha sonrada mekân sahibine tokat atması, ardından devletin silahını, ekmeğinin peşinde olan devletin vatandaşına çektiğini, silahı vatandaşın kafasına dayadığını gördük. Bu ne Korkunç ve sorumsuz bir durumdur. 
Hassas bir dönemde olduğumuz bu günlerde yaşanan bu olayın iyi niyet ve insanlık dışı bir davranış olduğunu belirterek, ekmeğinin peşinde olan genç birisinin kulağı çekilerek onurunun kırılması, aşağılanması silahını kime doğrultması gerektiğini Bilmeyen sözde polis memurunun veya memurlarının Görevde kalması kabul edilebilir değil.
Bu ülkede kimsenin kamu görevlileri tarafından namlunun ucuna alınması, kimsenin kamu görevlisi marifetiyle kulağının çekilmesi, kimsenin kamu görevlisi tarafından bayıltılacak kadar dövülmesi yenilir yutulur, kabul edilir bir davranış biçimi değildir, olmadığını, 15 Temmuzda kendisine, kendi silahını doğrultan, kulağını çekmek isteyenlere, böyle bir kalkışmaya yeltenenlere Bu asil millet nasıl bir cevap verdiğini cümle âleme göstermiştir.
Bu olayların, kocası tarafından işlenen kadın cinayetleri gibi sıkça yaşanması, işlenen suçlara karşı, suçu işleyenlere kanunlarımız kamuoyunu vicdanının beklediği ve caydırıcılığı olmayan cezaların olmasından dolayı tekrarlanmakta olduğu da yaşanan hadislerden anlaşılmaktadır.
Bu durumda Kanun koruyucuların ivedilikle mevcut kanunlarımı düzenleyerek insan hayatını, şerefini, haysiyetini kurtarmalıdır. 
Başta TC Anayasamız ve Avrupa insan hakları beyannamesi ile güvence altına alının insan şeref ve onuru, Kendilerine verilen kamu görevi ile sözde polis memurları tarafından ihlal edilmesi önlenmelidir.
Kamu yararına kullanması gereken, Silahını, Makamını, görevini, Korumakla yükümlü olduğu vatandaşın kafasına silah dayayarak, vatandaşa tokat atarak, tüm bunları mekân basarak kamuoyuna açık, herkesin gözleri önünde yapan bu teröristlerin ivedilikle görevden alınmaları, hak ettikleri cezaya çarptırılmaları kamuoyunun beklentisi ve gerekliliktir.
Bu Sözde polisler için “Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8. Maddesi”,6 ve 7.başlıkları işletilerek derhal görevden el çektirilmesi gerekmektedir.
Yorum yok
 
Tirebolu Devlet Hastanesi doktor bekliyor
Yazar recep   

Tirebolu Civil Yalıköy Derneği Başkanı ve TİRDEF Genel Sekreteri Recep KARAKOÇ yapmış olduğu yazılı açıklamasında Tirebolu Devlet Hastanesi'nde artık sorun teşkil etmeye başlayan Doktor yetersizliğini gündeme getirdi. 

 

 recep

Tarihi çok eskilere dayanan 31.171 Nüfus'lu Tirebolu ilçesi başta olmak üzere, Doğankent, Kürtün vb. ilçelere hizmet vermekte olan Tirebolu Devlet Hastanesinde “doktor olmayan kadroları” sebebi ile sağlık hizmetinin aksaması sorunları da meydana çıkardı.

 

recep

 

Recep Karakoç yapmış olduğu açıklamasında; “Tirebolu Devlet Hastanemiz Kadrosu olan fakat doktoru olmayan bir hastane durumuna gelmiştir. Hastanemiz kadrosu olup da doktoru bulunmayan birçok bölüm vardır. Bunlar; 1-Kadın Doğum ünitesi, yaklaşık bir yıldır doktoru yok, hâlen de kadın doğum doktoru bulunmamakta., 2-Göz Ünitesi, yaklaşık dört aydır göz doktoru yok, hâlen de göz doktoru bulunmamakta. 3-Ortopedi Ünitesi, dört aydır Ortopedi doktoru yok, 4-Ürolog, beş aydır yok, 5-Radyoloji, üç yıldır yok, 6-Anastezi, Bir yıldır yoktur. Saydığımız altı dalda Doktor bulunmadığından Tirebolu Devlet Hastanemiz yöre halkına gerçek anlamda hizmet verememektedir” dedi. Tirebolu’nun artık eski Tirebolu olmadığına dikkat çeken KARAKOÇ; “Tirebolu’da İletişim Fakültesi ve MYO (Meslek Yüksek Okulu) ile büyük mesafe kat etti. Eğitimde yaşanan bu gelişmenin sağlık alanında da yaşanmasını temenni ediyoruz. Sağlık bakanlığı yetkililerimizi göreve davet ediyor Tirebolu Devlet Hastanesindeki bu sorunun biran önce çözüme kavuşturulmasını arzu ediyoruz” dedi. 

Yorum yok
 
30 Ağustos zafer bayramınız kutlu olsun
Yazar recep   
30 Ağustos Zafer Bayramıniz kutlu olsun.

Bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin oluşturulmasının temelleri bu zaferle birlikte perçinlenmiştir. Dünya medeniyetinin ve tarihinin oluşmasına büyük katkı veren Türk Milleti Mondros Mütarekesi ile başlayan işgale ve esarete karşı Mustafa Kemal Atatürk’ ün önderliğinde top yekûn olarak kurtuluş Savaşını başlatmıştır. 
Asırlardır birçok devlet kuran ve zaman zaman toprakları işgallere uğrayan milletimiz, bağımsızlık duygusundan asla vazgeçmemiş ve gerekli mücadeleyi esir milletlere örnek olacak bir şekilde vermiştir. 

Vatan olmanın,bağımsız olmanın ne büyük kazanım ve nimet olduğunu yaşadığımız coğrafyaya baktığımızda daha  net olarak anlıyor ve görüyoruz.
2017 Dünyasında mynanmarda dünyanın gözü önünde müslüman oldukları gerekçesi ile insanlar katledilmektedir.Bizlere düşen ecdadımıza minnet, bu aziz vatana ve nerde olursa olsun mazlum sanlara sahip çıkmaktır.
   Bu vesileyle 30 agustos zafer bayramınızı tebrik eder,bağımsız Türkiye Cumhuriyetini bize hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ü, onun silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi,rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygiyla eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun.
Yorum yok
 
<< İlk < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sonuç 1 - 10 Toplam 179

Fotoğraflar

Kimler Online

Çevrimiçi yok

İstatistikler

Üyeler: 948
Haberler: 355
Linkler: 7
Ziyaretçi: 9263210